NOSTRADAMUS KİMDİR ?

Nostradamus

Nostradamus kimdir ? 14 Aralık 1503 yılında Fransa’nın güneyinde, saint Remy de dokuz kardeşten biri olarak doğmuştur( aynı zamanda  Vincent van Gogh da burada bir akıl hastanesinde kalmış bir dönem, ilgimi çekti paylaşayım dedim.)

Asıl adı Michel de Nostredame iken ,latince olan ve bizde olanı size veriyoruz anlamına gelen Nostradamus adı ile bilinir.

Babası noterdir , dedesi ise fizikçi. Çok şey öğrenir dedesinden: Eski yunanca , latince , ibranice , matematik, hatta ve dahi edebiyat. Yahudi olan dedesinden Kabalayı da öğrendiği yazar kaynaklarda. Astroloji ve Simyayı da dedesinden öğrendiği de yazar bazı kaynaklarda . Ne dedeymiş yav.

Oleg Shuplyak’ ın Nostradamus yorumu.

DOKTOR NOSTRADAMUS VE KAHİN NOSTRADAMUS

Tıp okur Nostradamus. Veba salgını başlayınca eğitimini yarıda bırakır ve gönüllü doktorluk yapar. Geçimini sağlamak için, parfümler, güzellik kremleri satar ki ; ilerideki yıllarda saraya girme sebeplerinden biridir bu, diğeri kehanetleri, ardından sarayın astroloğu olur ve olaylar gelişir 🙂

1531 de evlenir ve  ardından iki çocuğu olur. En büyük acısı , ilk eşini ve iki çocuğunu veba salgınında kaybetmesi olmuştur. Bu olaylar sonrasında sara krizleri yaşadığı rivayet edilmiştir ki; kim bilir belki de acı insanın aklının sınırlarıyla oynar ,o da acısıyla baş etmeye çalışıyor ve  acı ile dönüşüyordu. 1539 yılıdır ve 8 yıl sürecek gezginliği başlamıştır Nostradamus’un.

1544 – 1546 yılları arasında vebayla hunharca savaşır, öyle ki ; karantina olan yerlere bile rahatlıkla girip çıkabilir ki ; hakkında söylentilerin başlaması bu döneme denk gelir. Cinlerle ve şeytanlarla işbirliği yaptığı söylenir. Bir çok hasta iyileştirir.

Büyükbabasından öğrendiği Kabala ve  Tıp dersleriyle birlikte zorunlu okutulan Astroloji dersleri de ilgisini çekmiş ve kendini oldukça geliştirmiştir.  Okültizm ve Simya da öğrenince artık kitaplarını yazmaya hazırdır.

1547 yılında yaptığı ikinci evliliği son evliliğidir ve 6 çocukları olur.

1550 de Almanakları yazar Nostradamus, her ay ile ilgili kehanetlerin olduğu dörtlüklerdir bunlar. 12 dörtlükten oluşur. Ardından kremler, maskeler, parfümler tarzında bir kitap daha yazar. Kraliçenin ilgisini fazlasıyla çekmiştir onu saraya davet eder.

nostradamus

Nostradamus’ un 3. Dünya Savaşı ile de ilgili kehanetleri vardır.

Nostradamus ‘un ünü, Kraliçe Katherine de Medici ‘nin ısrarıyla 1556 yılında saraya girmesiyle hızla artmaya başlamıştır. Es verelim, Kraliçe ‘ye ısrarı üzerine 7 çocuğundan 4 ünün ölümünü göreceği kehanetinde bulunmuştur. Ardından kralın ölümü, ardından Hitler dahil bir çok kehaneti mevcuttur. Merak eden baksın, internette bol sayıda kaynak mevcut, ben de yıllar önce bir kitap okumuştum o kehanetlerle ilgili, farklı farklı yayınevleri yayımlarlar zaman zaman. Sansasyonel kısmından ziyade bunca bilgiye hayranlık duyabiliyorum sadece.

nostradamus

yüzyıllar

1558 de   yayımlanan kitabı Yüzyıllar (Centuries) ise onun bugünlere taşınmasını sağlamıştır. 

NOSTRADAMUS, YÜZYILLAR VE KEHANETLERİ

Bu kitapta yine dörtlükler halinde kehanetler mevcut, günümüze ulaşan. Bir kısmı gerçekleşmiş bu kehanetlerin bir kısmı ise gerçekleşmemiş, bu yüzden şarlatan diyenler, karanlıkla işbirliği yapıyor diyenler çıkmış. Her ne denirse densin kitap,  fransızca arasına serpiştirilen eski yunanca kelimelerden oluşur. Çeşitli anagramlar ve okunmayı zorlaştıran şifreleme yöntemleri ile okunuyor gibi gözükse de halen tam anlamıyla anlaşılamamış, çeşitli spekülasyonlara maruz kalmıştır ölümünden sonra bile Nostradamus. Kehanetlerinin yorumlarında çeşitli farklılıklar göze çarpmaktadır. Oldukça da karamsar tablolar çizer.

Yalnızlığı seven, hep yazan, hep kendini geliştirmeye ve insanlığa faydalı olmaya çalışmış bir kişidir benim gözümde Nostradamus. Büyü, kara büyü vesaire bana bunlarla gelmeyin. Sonuç odaklı düşünelim . Adam Simya biliyordu, Astroloji ‘ ye hakimdi, doktordu ve daha fazlasıydı. Okültizm , gizli ilimler, şifreler, kodlar, bilinmeyene karşı olan ilgisi onu hangi derin ve karanlık yollara çıkardı bilemem. Semboller, semboller..

NOSTRADAMUS

Büyük Kahin Nostradamus

1566 yılının 1 Temmuz’ unda ölmüştür Nostradamus ve ölümünden bir gece önce de çevresine bunu bildirmiştir.Ölümünden sonrasıyla ilgili rivayetler de mevcuttur. Öyle veya böyle asırlarca hakkında konuşulmuştur ve konuşulmaya devam edecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5
Sending
User Review
4.5 (2 votes)

No Responses

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.